Frank J. Cogollos Martínez Es Fameliar

Cuento musical

Score & Partes 49,95 €
42,96 €

Score demo
Gratuito

Compositor - Director - Músico

Frank J. Cogollos Martínez

Director de la Banda Municipal de Sant Antoni de Portmany

Obra composada per encàrrec de l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a commemorar el 20è Aniversari.

Obra compuesta por encargo de la Escuale Municipal de Música del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río para conmemorar el 20 aniversario.